Pirkimo - pardavimo taisyklės

1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. MONEJ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.monej.lt Parduotuvėje.
1.2. MONEJ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo MONEJ Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu MONEJ, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
1.4. MONEJ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla
dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo
įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė
buvo suteikta.

2. ŠALYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
2.1. Pardavėjas: Vilma Matulevičienė, individualios veiklos pažymos Nr. 629903, Kaunas, Lietuva, mob. +370 601 55004, el. paštas: info@monej.lt
2.2. Pirkėjas: (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis klientas.

3. UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. MONEJ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo MONEJ Parduotuvėje būdu. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų MONEJ pristatymo variantų.
3.4 Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą MONEJ. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su MONEJ Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas MONEJ. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna MONEJ. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir MONEJ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai MONEJ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pristatytas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas.
3.6. Klientui pateikus užsakymą, MONEJ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
3.7. MONEJ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir MONEJ vykdymo pradžios momentu.
3.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas MONEJ duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
3.9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

4. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS
4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
4.2. MONEJ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4.5. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta eurais ir JAV doleriais.
4.6. MONEJ  parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu MONEJ, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl MONEJ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. MONEJ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka. MONEJ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.6.1. MONEJ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.6.2. MONEJ įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. MONEJ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame MONEJ.
4.6.3. MONEJ visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
4.6.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
5.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš MONEJ Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, PayPal.
5.2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
6.1. Prekę grąžinti galite per 30 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. Grąžinti galite visas MONEJ elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, išskyrus kojines ir pagal individualų užsakymą gamintas prekes.
6.2. Grąžinama prekė turi būti:
6.2.1. Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
6.2.2. Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;
6.2.3. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;
6.2.4. Grąžinant prekę būtina susisiekti el.paštu info@monej.lt ir nurodyti pardavimą įrodantčio dokumento numerį (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą), paraštyti grąžinimo priežastį, nurodyti savo banko sąskaitos numerį.
6.2.5. Siųsti registruotu paštu (siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas)
Adresu:
Vilma Matulevičienė
Pabūklų g. 24, Narsiečiai,
Kauno r. 46465
6.3. Prekės keitimas
6.3.1. Prekės nekeičiamos.
6.4. Prekės defektas
6.4.1. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per 6 mėn. nuo daikto įsigijimo datos. (LR Civilinio kodekso 6,338 dalis)
6.4.2. Mums svarbi jūsų nuomonė! Jei esate nepatenkinti įsigyto gaminio kokybe – kreipkitės info@monej.lt. Mes išnagrinėsime jūsų pretenziją ir pateiksime atsakymą per 5 d.d.. Pateikiant pretenziją būtina pridėti pirkimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą), gaminio nuotraukas. Klausimais dėl gaminių kokybės kreipkitės tel. nr. +370 601 55004 (darbo dienomis, 10-17 val.)
6.4.3. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu MONEJ  atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/
6.4.4. Vartojimo ginčus spręsti neteismine tvarka kompetetinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt)

7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Klientas gali pasirinkti įvairius Gaminio pristatymo būdus. Gaminio gavimas priklauso nuo Kliento pasirinktos paslaugos.
7.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 2 darbo dienas Lietuvoje, per 5-10 d.d. Europoje, 5-20 d.d visame pasaulyje nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, išskyrus individualiems užsakymams. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės yra gaminamos individualiai. Dėmesio! Kalėdinio laikotarpio metu, pristatymo terminas gali užtrukti 1-2 dienomis ilgiau nei numatyta įprastame pristatymo termine (1-3 darbo dienos)
7.3. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
7.4. Klientas, prieš suformuodamas užsakymą, privalo patikrinti pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą, kad būtų išvengta nesusipratimų ar vėlavimo pristatyti Gaminį. Pardavėjas nėra atsakingas už nesusipratimus ar vėlavimą pristatyti Gaminį, jei vėlavimas ar nesusipratimai kilo dėl Kliento užsakymo suformavimo metu pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų.
7.5. Tuo atveju, jei Gaminys pasiekia Klientą netinkamos būklės ar pakuotėje, kuri nėra sandari, Klientas privalo apie tai informuoti el. paštu info@monej.lt arba telefonu +37060155004.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.
8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.